Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, chúng tôi sẽ bao trả cho chi phí các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID nhanh tại nhà, đã được FDA cấp phép, cho các hội viên thương mại trong giai đoạn khẩn cấp về y tế công cộng của liên bang. Để biết thêm về vấn đề bao trả cho xét nghiệm, xin tìm hiểu thêm tại đây.

 

Chúng tôi đang tiếp nhận lượng cuộc gọi cao hơn bình thường đến trung tâm dịch vụ khách hàng. Rất mong bạn thông cảm khi phải chờ lâu.

Xem trong
Ứng dụng MyBlue